Претражи овај блог

Странице

понедељак, 29. март 2010.

ГЛАС ИСТОКА, БР. 1
ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЈЕТНОСТ, НАУКУ И КУЛТУРУ

ISSN 1986-5198
Удружење за информативно-културну дјелатност
''Свети Сава'' Источно Сарајево (Пале)
2009.

Главни и одговорни уредник:
Недељко Жугић

Замјеник главног и одговорног уредника:
Радомир Јагодић Рашо

Извршни уредник:
Марија Шмелц

Издавач:
Удружење за информативно-културну дјелатност
''Свети Сава'' Источно Сарајево (Пале)

Штампа:
''Графомарк'' Лакташи

Припрема:
Удружење за информативно-културну дјелатност
''Свети Сава'' Источно Сарајево (Пале)

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске, број: 07.030-611-01-8/09, од 16. 09. 2009. године ''Глас Истока'' Пале, уписано је у Регистар јавних гласила под редним бројем 580.

Часопис се штампа из средстава додијељених по основу пријаве на Јавни позив за подношење захтјева за додјелу грант подршке непрофитним организацијама и појединцима за 2009. годину Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине.

УПУТА ЗА АУТОРЕ

Позивамо ауторе да достављају своје радове и прилоге који садржајем одговарају основним тематским опредјељењима ''Гласa истока''. У часопису објављујемо радове који подлијежу редакцијској обради и ауторске радове који су рецензирани. Радови се категоризирају у сљедеће основне категорије:
- изворна, ауторска књижевна дјела (пјесме, приче, трактати, књижевни прикази, уломци из романа, драме);
- слике и прикази умјетничких дјела, умјетника, умјетнички самописи, као и сваки други умјетнички приказ;
- изворни научни чланци, огледи, прикази, истраживања, магистарске радове и докторске дисертације;
- излагања са научних и стручних скупова;
- стручне чланке са корисним приједлозима;
- чланци, коментари, есеји, колумне, репортаже, истраживања, као и сви други видови писане комуникације из области осликавања друштвеног живота.

Сви радови треба да кореспондирају са концепцијом и основном мисијом часописа ''Глас истока'': инвентивно, креативно, визионарскo и нешаблонско размишљање.

Радови треба да испуњавају сљедеће услове:

1. Да су у писаној форми (Times New Roman, фонт - 12), а пожељан је прилог на ЦД-у или електронским путем.
2. Наслови требају бити јасни и информативни.
3.Текстови стручних радова требају, у случајевима када елаборирају поједине сегменте једног проблема, садржавати концизне поднаслове.
4. У случајевима када се користе кратице и симболи, уз рад морају обавезно бити приложена објашњења.
5. Обим рукописа је до једне половине (1/5) ауторског табака/арка, односно osam (8) картица (до 14.000 карактера, са размацима, написани ћирилицом или латиницом, опремљени фуснотама и литературом.
6. У радовима ће се поштовати језик аутора (екавски или ијекавски), a писмо часописа је ћирилица.

Радове слати на адресу:
Удружење за ИКД ''Свети Сава''
(за ''Глас истока''),
Романијска бб
71420 Пале

тел: (+ 387)057 226-538, 065 543-983
е-mail: glasistoka@gmail.com
svsava@teol.net

Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na svakom dobromislenom komentaru!